'Gwneud popeth' i osgoi oedi yn y porthladdoedd wedi Brexit

Llywodraeth y DU yn dweud y byddan nhw'n gwneud popeth i osgoi tagfeydd ym mhorthladdoedd Cymru, wrth gyhoeddi mwy o arian i baratoi ar gyfer Brexit....

Read full story here…

Posted By: bbc. - Wednesday, 21 August